Algemene leden vergadering

ALV 14-11-2019

Op donderdag 14 november houdt OZ&PC haar najaars ALV. Aanvang 20.00 uur in de bestuurskamer. Hieronder vindt u de agenda en andere documenten als voorbereiding op de ALV.

2019-11 -14 agenda ALV
2018-2019 jaarverslag bestuur
2018-2019 Jaarverslag Basisafdeling 2019
2018-2019 WPC Jaarverslag
2018-2019 jaarverslag zwemafdeling
2019-04-11 verslag ALV

ALV 15-11-2018

Donderdag 15 november 2018 is de Algemene Ledenvergadering van OZ&PC gehouden.
Tijdens de ALV zijn de begrotingen voor het volgende kalenderjaar besproken en aangenomen.
Er wordt in 2018 een klein positief resultaat verwacht op basis van de resultaten t/m september 2018.
Het proces revitalisatie Vondersweijde is opgestart en loopt. Zodra er weer nieuws is, zal dit met de leden gedeeld worden.
De Stichting Sport Moaten OZ&PC hield een korte presentatie over de stand van zaken.
OZ&PC had dit jaar 4 jubilarissen. Gerard Otter en Greet van der Veen zijn 50 jaar lid en
Mathijs Brandhorst en Frank Rohrink 25 jaar. Voorzitter Ria Leferink op Reinink sprak Gerard, Greet en Frank toe en overhandigde hen een glasstandaard/speld en boeket bloemen.
Mathijs kon door werkzaamheden elders niet aanwezig zijn; zijn moeder nam de versierselen in ontvangst.
Hierna waren de bestuursverkiezingen; er werd afscheid genomen van Frank Siebelt (vrz zwemmen) en Mathijs Brandhorst (vrz basis).

Ria prees beide heren voor hun inzet en inbreng in het bestuur.
Mathijs werd, vanwege zijn vele vrijwilligerswerk voor de vereniging, benoemd tot Lid van Verdienste. De bijbehorende bloemen en oorkonde werden door Marijke Brandhorst in ontvangst genomen. Hierna werd er afscheid van de voorzitter van OZ&PC genomen. Jolanda hield een korte toespraak waarin zij aangaf hoe de vereniging onder het voorzitterschap van Ria op financieel en sportief weer opnieuw tot bloei is gekomen. Ria kreeg een bon en boeket bloemen.
De opvolger van Ria is Rob Reinders. Hij kon niet aanwezig zijn bij de ALV en stelde zich voor door een korte presentatie. Rob is geen onbekende in de zwem- en waterpolowereld. Hij hoopt op een goede samenwerking. Hierna is hij door de aanwezige leden gekozen tot voorzitter van OZ&PC. Hierna werd de vergadering gesloten.

                       

       

2018-11-15 concept agenda ALV.
2017-2018 jaarverslag bestuur
2017-2018 jaarverslag activiteitencommissie
2017-2018 jaarverslag zwemafdeling
2017-2018 WPC Jaarverslag
2018-04-12 verslag ALV concept

ALV 12 april 2018

Hieronder vindt u de agenda en het concept verslag van 9-11-2017
2018-04-12 agenda ALV
2017-11-09 verslag ALV 

ALV 9 november 2017

Hieronder vindt u de agenda en jaarverslagen voor de ALV van 9 november 2017.
2017-11-09 agenda ALV
2016-2017 jaarverslag bestuur
2016-2017 jaarverslag waterpolo
2016-2017 jaarverslag zwemafdeling

ALV 6 april 2017

Hieronder vindt u het concept verslag van de ALV van 6 april 2017
2017-04-06 verslag ALV concept

Op 6 april houdt OZ&PC haar Algemene Leden Vergadering. Hieronder vindt u de agenda.
2017-04-06 agenda ALV

ALV 10 november 2016

Op donderdag 10 november houdt OZ&PC haar ALV. Hieronder vindt u de uitnodiging met agenda.

Op de najaars-ALV heeft het bestuur haar beleid in conceptvorm met de aanwezige leden besproken. Ook was er een presentatie van de resultaten van de enquête: “een veilig sportklimaat”. De actiepunten die in beide presentaties naar voren kwamen worden in de komende maanden uitgewerkt en daarna in de nieuwsbrieven naar de leden gecommuniceerd.

Na de pauze werd afscheid genomen van André Elands als penningmeester van de club; hij wordt opgevolgd
door Huub Koster. Huub is de afgelopen maanden door André al ingewerkt.
img_20161110_214533

Op de ALV waren een 5-tal jubilarissen aanwezig: Jan en Marjan Kamphuis, Emmy Polman, Marjon Westenbroek en Gaston Klein. Ans de Bot kon wegens ziekte niet aanwezig zijn. Deze vrijwilligers zijn al meer dan 25 jaar actief binnen de vereniging; op dit moment allen als official en/of scheidsrechter. Een onderscheiding waard en daarom kregen zij een zilveren speld van de vereniging en een bos bloemen.

Tot slot werd de OZ&PC-vrijwilliger van 2016 bekend gemaakt. Koen Neef: iemand voor wie niet snel iets te veel is. Koen ontving hiervoor de Jet-Neef-Vrijwilligersprijs. Hij geeft training bij de basis, helpt de zwemafdeling door te zwemmen bij de competitie en in te vallen bij trainingen, geeft waterpolotraining, begeleid wedstrijden, is actief bij jeugdkampen, onderhoud de Facebookpagina heren 1 waterpolo, sport zelf ook 4x per week en zo zijn er nog meer zaken die hij doet. Koen is een voorbeeld voor velen.

De volgende ALV is op 6 april 2017.

ALV 7 april 2016

Op donderdag 7 april houdt OZ&PC haar voorjaars ALV. Hieronder vindt u de uitnodiging met agenda en het verslag van de vorige ALV

ALV 5 november 2015

Op donderdag 5 november heeft OZ&PC haar najaarsledenvergadering gehouden.
Voorzitter Ria Leferink op Reinink sprak in haar welkomswoord over de nieuwe kleding. Ieder lid krijgt tot 1 januari 2016 het poloshirt van de vereniging mits er een complete set wordt aangeschaft. Verder wijst ze er op dat enkele leden hun bestelde kledingset nog niet hebben opgehaald. Daarnaast is de nieuwe website online. Nog niet alles staat er op, maar dat komt in de loop van de tijd.
Penningmeester André Elands legt aan de hand van een power point presentatie de financiële situatie van de club uit. OZ&PC is hiermee op de goede weg, maar het zal nog een aantal jaren duren voordat het reservebedrag groot genoeg is om eventuele tegenslagen op te kunnen vangen. Het verwerken van de financiële administratie vergt veel werk  en tijd en daarom is tijdens de ALV het besluit genomen dat Huub Koster de penningmeester gaat ondersteunen.
De sponsorcommissie is goed bezig; de namen van de sponsoren komen binnenkort op de website. Aan de andere commissies waren geen vragen n.a.v. de gepubliceerde jaarverslagen.
Bij de verkiezingen  werden Ria Leferink op Reinink en Jolanda Comello herkozen als respectievelijk voorzitter en secretaris van de club. Afscheid werd genomen van Birgit Leinse als voorzitter van de zwemafdeling en als haar opvolger werd Frank Siebelt (die zich verkiesbaar had gesteld) gekozen.
bewerkte IMG_2250Gehuldigd werden Joop Rijssemus, Greet vd Veen en Karin Klieverik die respectievelijk 25, 40 en 40 jaar lid zijn van de club.
De Jet Neef vrijwilligersprijs werd toegekend aan Susan Klein. Zij kon op de ALV niet aanwezig zijn en werd daarom woensdagavond thuis verrast met de uitreiking van deze prijs. Tijdens de ALV keken we naar filmopname van deze uitreiking.
De volgende ALV is in april 2016
Met vriendelijke groet
Het Bestuur.

 

 

 

 

 

Hieronder staan de verslagen van de diverse commissies over seizoen 2014-2015, de uitnodiging  met agenda voor de ALV en het verslag van de ALV van april.