Basiscommissie

De commissie bestaat uit:

 • Mathijs Brandhorst, voorzitter (tevens vertegenwoordiger in het Bestuur)
 • Chantal Brouwer
 • Nathalie Siers
 • Rutger Bouwman
 • Koen Neef

We vergaderen 1 keer per 2 a 3 maand en hanteren een zittingsperiode van telkens 3 jaar.

De basiscommissie is verantwoordelijk voor:

 • het tot stand komen van visie en meerjarenbeleid voor de basisafdeling.
 • de begroting van de basisafdeling
 • het stellen van kaders, waarbinnen de hoofdtrainer van de basisafdeling kan handelen.
 • de instroom en opvang van nieuwe jeugdleden
 • alle trainingen en activiteiten voor de basisafdeling
 • ze schept tevens voorwaarden voor een goede communicatie met ouders / verzorgers van de basisleden.
 • aansturing van de hoofdtrainer
 • toetsing visie en meerjarenbeleid
 • evaluatie met hoofdtrainer