Groepen

Groepsindeling

De basis bestaat uit 3 groepen en iedere groep is onderverdeeld in 3 niveaugroepjes. In overleg met de trainers wordt er op zwemvaardigheid doorgestroomd. Wordt het kind doorgestroomd krijgt het een briefje mee met de daarbij behorende informatie. Elk groepje krijgt training van een vaste trainer. Dit zijn allemaal vrijwilligers die zelf ook zwemmen en/of waterpoloën. De vrijwilligers/trainers worden wekelijks begeleid door een gediplomeerde hoofdtrainer, waarbij vooral de nadruk ligt op de praktijk.
Groep 1 bestaat uit:
1C
1B
1A
Groep 2 bestaat uit:
2C
2B
2A
Groep 3 bestaat uit:
3C
3B
3A