Veilig sportklimaat

Vertrouwenspersoon

OZ&PC heeft een vertrouwenscontactpersoon. Kathalijne Dullaert heeft deze functie van Jet Neef, die vele jaren de vertrouwenscontactpersoon (vcp) van de club is geweest, overgenomen.
Een vertrouwenscontactpersoon is het aanspreekpunt voor leden, vrijwilligers en ouders van leden bij onregelmatigheden. Te denken valt aan pesterijen, discriminatie, ernstige beledigingen/bedreigingen, (seksuele) intimidatie, mishandeling  en ander grensoverschrijdend gedrag. Een vcp zal luisteren en zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Een vcp zal altijd vertrouwelijk met de verhalen en gegevens omgaan; er gebeurt niets dat de betrokkene niet weet.

De vcp zal een keer per seizoen bij de teams op bezoek gaan, zich voorstellen en uitleggen wat haar taak is. Op deze manier hopen we dat iedereen binnen de club weet wie de vertrouwenspersoon is en wanneer men bij haar terecht kan. zij zal daarbij ook de gedragsverwachtingen (regels) bespreken.

Kathalijne Dullaert is naast vcp en  docent psychologie ook keeperstrainer van onze vereniging. Zij heeft door deze combinatie de nodige kennis en vaardigheden in huis om te helpen als er problemen zijn.  Het mailadres van de vertrouwenspersoon is: vertrouwenspersoon.ozpc@gmail.com.

Naast Kathalijne Dullaert heeft de vereniging ook een externe vcp. Dit is voor onze vereniging Jet Neef. Zij kunnen samen de problemen bespreken en kijken welke oplossingen er zijn. Daarnaast kan de vcp ook contact zoeken met de vertrouwenspersoon van de KNZB en NOC*NSF.

VOG

Sinds seizoen 2014-2015 vraagt OZ&PC  voor iedere vrijwilliger, die o.a. training geeft of activiteiten organiseert voor onze leden <18 jaar een VOG aan. Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Dat met zo’n verklaring grensoverschrijdend gedrag uitgesloten wordt is geen garantie.
De VOG wordt aangevraagd door de secretaris van de vereniging. Mail: secretaris@ozpc-oldenzaal.nl

Gedragsregels

OZ&PC hecht waarde aan goede omgangsvormen. Hiervoor zijn een aantal regels die door het kader regelmatig bij de leden onder de aandacht brengt.

  • We houden ons aan de afspraken binnen de club en spelregels binnen de sport
  • We respecteren onze clubgenoten en tegenstanders
  • Iedereen is gelijk; we sporten samen en helpen elkaar
  • We gebruiken het materiaal waarvoor het bedoeld is
  • We zorgen voor een nette zwemomgeving
  • We stoppen de mobiel en andere devices in de tas zodra we de kleedkamer binnen gaan.
  • We pakken de mobiel als we in de hal van het sportcentrum zijn

Afspraken en gedragsregels binnen OZPC
beleidsplan – veilig sportklimaat
2018 pivacy verklaring OZ&PC