Waterpolocommissie

De waterpolocommissie streeft ernaar om vanuit alle senioren teams minimaal 1 vertegenwoordiger binnen de WPC te hebben. Dit is zo geregeld om de communicatie naar de leden snel en efficiënt te laten verlopen.

Organigram Waterpolocommissie:

Taakomschrijving diverse leden:

Voorzitter:

 • Geeft sturing aan de WPC en zit de vergaderingen van de WPC voor.
 • Is lid van het algemeen bestuur en bezoekt de bestuursvergaderingen. Voert daarnaast bestuurstaken uit voor het algemeen bestuur.
 • Gaat een keer per 2 maanden naar het overleg van Vondersweijde samen met de andere afdelingsvoorzitters.
 • Is samen met de penningmeester van de WPC verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de WPC. De voorzitter tekent de declaraties.
 • De voorzitter zal 2-jaarlijks i.o.m. de overige leden evaluatiegesprekken voeren met de hoofdtrainers. Daarnaast zal hij aan het begin van de competitie een startgesprek houden met de hoofdtrainers.
 • Houdt de visie van het beleidsplan in de gaten en zorgt dat deze tijdens de vergaderingen leidend is voor de aansturing van de waterpoloafdeling.

Wedstrijdsecretaris:

 • De wedstrijdsecretaris maakt i.s.m. de KNZB het competitierooster van OZ&PC en regelt de wijzigingen.
 • De wedstrijdsecretaris is de enige functionaris die contact heeft met de competitieleiders en andere wedstrijdsecretariaten.
 • Ontvangt post van de KNZB, district, kring, verenigingen en interne post.
 • De wedstrijdsecretaris heeft overleg met het secretariaat van de zwemcommissie over de in te roosteren wedstrijden.
 • Regelt badhuur bij Vondersweijde (via aanspreekpersoon badhuur) en geeft wijzigingen van badhuur door aan deze.

Notulist:

 • Maakt voor iedere WPC vergadering een agenda en stuurt deze naar de WPC leden.
 • Maakt van de vergadering notulen en stuurt deze rond na de vergadering. Alle goedgekeurde notulen worden ook naar de secretaresse van het algemeen bestuur gestuurd.
 • Schrijft in samenwerking met de overige leden de 2-maandelijkse nieuwsbrief.
 • Regelt de vergaderruimte.

Penningmeester:

 • Stelt samen met de overige leden de begroting op.
 • Houdt in overleg met de voorzitter de financiële zaken in de gaten en geeft advies aan de WPC over de financiële huishouding.
 • De Penningmeester van de WPC houdt contact met de penningmeester van OZ&PC.

Lid (vicevoorzitter):

 • Vervangt de voorzitter bij afwezigheid. (WPC, bestuur en overleg Vondersweijde)

Lid (jeugdcoördinator):

 • Is de vertegenwoordiger van de jeugd binnen de WPC
 • Geeft sturing aan de jeugdtrainers en coaches. Regelt waarnodig vervanging.
 • Houdt contact met de jeugdtrainers en coaches en regelt waarnodig zaken voor hen.
 • Is aanspreekpersoon voor leden en ouders.
 • Regelt de doorstroom vanuit de basis en heeft contact met de hoofdtrainer van de basis.
 • Is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de WOC en jong oranje.

Lid (materiaal):

 • Houdt de kwaliteit van de materialen in de gaten.
 • Regelt na overleg met de penningmeester de vervanging en aanschaf van nieuwe materialen.

Overige taken:

Dan zijn er nog een aantal taken die niet bij een vaste functie horen maar die wel een die een vaste verantwoordelijke heeft.

Website
Scheidsrechters
W-officials
W-manager
Trainers senioren
Toernooien