• Algemene leden vergadering

 • ALV 15 November 2018

  Donderdag 15 november 2018 is de Algemene Ledenvergadering van OZ&PC gehouden. Tijdens de ALV zijn de begrotingen voor het volgende kalenderjaar besproken en aangenomen. Er wordt in 2018 een klein positief resultaat verwacht op basis van de resultaten t/m september 2018. Het proces revitalisatie Vondersweijde is opgestart en loopt. Zodra er weer nieuws is, zal dit met de leden gedeeld worden. De Stichting Sport Moaten OZ&PC hield een korte presentatie over de stand van zaken. OZ&PC had dit jaar 4 jubilarissen. Gerard Otter en Greet van der Veen zijn 50 jaar lid en Mathijs Brandhorst en Frank Rohrink 25 jaar. Voorzitter Ria Leferink op Reinink sprak Gerard, Greet en Frank toe en overhandigde hen een glasstandaard/speld en boeket bloemen. Mathijs kon door werkzaamheden elders niet aanwezig zijn; zijn moeder nam de versierselen in ontvangst. Hierna waren de bestuursverkiezingen; er werd afscheid genomen van Frank Siebelt (vrz zwemmen) en Mathijs Brandhorst (vrz basis).

  Ria prees beide heren voor hun inzet en inbreng in het bestuur. Mathijs werd, vanwege zijn vele vrijwilligerswerk voor de vereniging, benoemd tot Lid van Verdienste. De bijbehorende bloemen en oorkonde werden door Marijke Brandhorst in ontvangst genomen. Hierna werd er afscheid van de voorzitter van OZ&PC genomen. Jolanda hield een korte toespraak waarin zij aangaf hoe de vereniging onder het voorzitterschap van Ria op financieel en sportief weer opnieuw tot bloei is gekomen. Ria kreeg een bon en boeket bloemen.
  De opvolger van Ria is Rob Reinders. Hij kon niet aanwezig zijn bij de ALV en stelde zich voor door een korte presentatie. Rob is geen onbekende in de zwem- en waterpolowereld. Hij hoopt op een goede samenwerking. Hierna is hij door de aanwezige leden gekozen tot voorzitter van OZ&PC. Hierna werd de vergadering gesloten.

  2018-11-15 concept agenda ALV.
  2017-2018 jaarverslag bestuur
  2017-2018 jaarverslag activiteitencommissie
  2017-2018 jaarverslag zwemafdeling
  2017-2018 WPC Jaarverslag
  2018-04-12 verslag ALV concept