• Basiscommissie

  De commissie bestaat uit:

  • Mathijs Brandhorst, voorzitter (tevens vertegenwoordiger in het Bestuur)
  • Chantal Brouwer
  • Nathalie Siers
  • Rutger Bouwman
  • Koen Neef

  We vergaderen 1 keer per 2 a 3 maand en hanteren een zittingsperiode van telkens 3 jaar.

  De basiscommissie is verantwoordelijk voor:

  • het tot stand komen van visie en meerjarenbeleid voor de basisafdeling.
  • de begroting van de basisafdeling
  • het stellen van kaders, waarbinnen de hoofdtrainer van de basisafdeling kan handelen.
  • de instroom en opvang van nieuwe jeugdleden
  • alle trainingen en activiteiten voor de basisafdeling
  • ze schept tevens voorwaarden voor een goede communicatie met ouders / verzorgers van de basisleden.
  • aansturing van de hoofdtrainer
  • toetsing visie en meerjarenbeleid
  • evaluatie met hoofdtrainer