• Bestuur

  Het Algemeen Bestuur van OZ&PC bestaat uit 7 leden:

  Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, de voorzitters van de basis- zwem- en waterpoloafdeling en een vicevoorzitter en tevens coördinator ICT en marketing zaken. Het Bestuur vergadert 1x per maand en bespreekt de algehele gang van zaken binnen de vereniging.

  Wat doet het bestuur van OZ&PC?

  • Zij organiseert bestuursvergadering waarin beleidsmatige, financiële en organisatorische vragen/onderwerpen worden besproken. Onderwerpen aangaande de hele vereniging of die specifiek zijn voor de basis-, zwem- en waterpoloafdeling.
  • Zij organiseert de Algemene Ledenvergadering waarin aan de leden verantwoording wordt afgelegd over beleidsmatige, financiële en organisatorische zaken
  • Zij onderhoudt contacten met de verhuurder, de Gemeente, KNZB en andere sportverenigingen zowel in de regio als daarbuiten.
  • Zij wil haar beleidspunten (staan in het beleidsplan) realiseren.
  • Zij ziet toe op de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.
  • Zij zorgt dat de vereniging blijft draaien en heeft overzicht over de verschillende commissies en hun werkzaamheden.
  • Zij draagt zorg voor haar vrijwilligers en leden.

  Samenstelling van het Bestuur.

  Het Bestuur bestaat in 2023 uit onderstaande personen en is bereikbaar via: bestuur@ozpc-oldenzaal.nl

  Daarnaast hebben de leden een eigen verenigingsmailadres.

  • Voorzitter: Rob Reinders – voorzitter@ozpc-oldenzaal.nl
  • Secretaris: Functie vacant – secretaris@ozpc-oldenzaal.nl
  • Penningmeester: Richard Vreeling – penningmeester@ozpc-oldenzaal.nl
  • Voorzitter basisafdeling: Alice Witte – voorz.bc@ozpc-oldenzaal.nl
  • Voorzitter zwemafdeling: Ramon Grootelaar – voorz.zw@ozpc-oldenzaal.nl
  • Voorzitter waterpoloafdeling: Henrie Rijstenbil– voorz.wpc@ozpc-oldenzaal.nl
  • Vicevoorzitter: Arjan zum Grotenhoff-Arjanzumgrotenhoff@outlook.com