• Contributie

  Algemene leden vergadering 10-12-2020 indexering contributie
  Tijdens de ALV is indexering van de contributie met instemming van de aanwezige leden aangenomen. De tarieven hieronder zullen m.i.v. 1 januari 2021 geïnd worden. De contributie wordt iedere maand op de 25e geïnd door de penningmeester. In februari wordt de ook KNZB-contributie geïnd.

  KNZB contributie per 1-1-2021

  Per 1 januari zullen ook de contributies die de club aan de bond KNZB moet afdragen te maken krijgen met een kleine verhoging. Deze contributie is verschuldigd voor allen die op 1 januari 2021 lid zijn van OZ&PC en iedereen die in de loop van 2021 lid wordt van de club.

  De contributie voor:

  • Leden van de basisafdeling <12 jaar is €17,25 per maand en éénmalig (per jaar) de KNZB contributie van €15,55 + KNZB-Regio contributie € 2,90
  • Leden van de basisafdeling >12 jaar is €17,25 per maand en éénmalig (per jaar) de KNZB contributie van €50,25 + KNZB-Regio contributie € 2,90
  • Leden van zwemmen en/of waterpolo <12 jaar €25,25 per maand en éénmalig (per jaar) de KNZB contributie van €15,55 + KNZB-Regio contributie € 2,90
  • Leden van zwemmen en waterpolo >12 t/m 18 jaar €25,25 per maand en éénmalig (per jaar) de KNZB contributie van €50,25 + KNZB-Regio contributie € 2,90
  • Leden >18 jaar bij zowel zwemmen als waterpolo €33,75 per maand en éénmalig (per jaar) de KNZB contributie van €50,25 + KNZB-Regio contributie € 2,90
  • Masters zwemmen en waterpolo €23 per maand en éénmalig (per jaar) de KNZB contributie van €13.70 + KNZB-Regio contributie € 2,90
  • Masters met een startvergunning betalen €23 + KNZB contributie €47,10 + KNZB-Regio contributie € 2,80

  Leden van de vereniging die wonen en studeren buiten Oldenzaal kunnen een verzoek voor aanpassing van de contributie indienen bij het bestuur. Dit geldt ook voor leden die door zwangerschap, blessure e.d. tijdelijk niet kunnen sporten. Mail: penningmeester@ozpc-oldenzaal.nl

  Families

  Elk derde lid van een gezin dat actief zwemt of waterpoloot krijgt 25% korting op de contributie van het jongste actieve lid exclusief de bondscontributie.

  Aanmelden 

  Aanmelden kan alleen bij de ledenadministratie. Mail: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl
  Bij aanmelding krijgt u via de trainer of via de mail het inschrijfformulier. Deze vult u in en voorziet u van handtekening en bankgegevens en kan dan ingeleverd worden. Graag duidelijk leesbaar invullen!
  Inleveren kan bij de trainer van de selectie/team van de sporter of u scant het formulier en mailt dit naar de ledenadministratie.  

  Opzeggen

  Dit kan 4x per jaar, namelijk vóór 28 februari, vóór 31 mei, vóór 31 augustus en vóór 30 november. Een lid kan blijven trainen tot het kwartaal waarin is opgezegd, is afgelopen. De contributie eindigt in de laatste maand van het kwartaal waarin de opzegging heeft plaats gehad. Dus zegt u op voór 28 februari dan betaalt u t/m maart contributie. Bij opzegging wordt geen bondscontributie teruggestort.
  De enige en juiste manier om op te zeggen is door een mail te sturen naar de ledenadminstratie: ledenadministratie@ozpc-oldenzaal.nl