• Doelen basis

  Doelstellingen van de basisafdeling:

  De basisafdeling vormt de kweekvijver voor de gehele vereniging. Vanuit de basisafdeling worden de zwem en waterpolo afdelingen gevuld. Onze doelgroep is/zijn kinderen tussen 5 en 14 jaar met minimaal een zwemdiploma A.

  Missie en Visie

  Onze Visie:

  Pleziergericht training geven aan de leeftijdsgroep met prestatiebevordering als bijkomstig voordeel.

  Als missie heeft de basisafdeling dat zij een laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige opstap wil vormen naar de zwem- en polo afdeling, waarbij plezier in zwemmen de hoofdzaak is.

  Onze ambities /doelen:

  De basisafdeling verzorgt de instroom en opvang van nieuwe jeugdleden. We willen graag groeien en streven naar een maximum van 200 jeugdleden.

  • Elk kind met een zwemdiploma A kan lid worden van OZ&PC. D.m.v. een “voorzwem-les” bepaalt de trainer de vaardigheid van het kind en mag men vervolgens 4x GRATIS meetrainen.
  • Bij definitieve inschrijving krijgt het kind een clubbadmuts als welkomst kado

  Bij de basisafdeling gaan kinderen hun zwemslagen, zwemtechnieken én hun conditie verbeteren.

  • Alle elementaire onderdelen die van belang zijn voor doorstroming binnen de verenigingsopbouw komen, a.d.h.v een jaarschema, elk seizoen opnieuw aan de orde.
  • Dit met behulp van allerlei spel/trainingsmaterialen zoals: plankjes, beendrijvers, matten, hoepels, ballen, zwemvliezen, opduikmaterialen etc.

  Plezier – en prestatiebeleving wordt voor ieder lid mogelijk gemaakt

  • D.m.v. veel afwisseling in oefenvormen , zowel zwemmen als waterpolo.
  • Naast de trainingen organiseren we meerdere keren per seizoen leuke spelmiddagen en alle kinderen kunnen deelnemen aan zwemwedstrijden, zowel onderlinge- als met andere verenigingen

  Sportief gedrag, respect voor medezwemmers en het bevorderen van gewenst gedrag in een groep zijn een rode draad in onze trainingen.

  • Er is regelmatig overleg tussen/met kader; over waarden/normen en de te hanteren regels m.b.t. lesgeven.
  • Ons kader wordt daarvoor ook jaarlijks 1 of meerdere workshops aangeboden.

  We leren kinderen omgaan met positieve en negatieve prestatiemomenten.

  • door het aanbieden van wedstrijdelementen tijdens de trainingen en het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden laten we de kinderen ervaren wat winnen en verliezen betekent

  De doorstroming naar de zwem- en waterpoloafdeling is optimaal.

  • Door het aanbieden van gerichte trainingen , bereiden we de kinderen voor op de volgende afdeling . En alle kinderen hebben de kans beide sporten te kunnen uitoefenen
  • Er is veel overleg tussen basis- zwem- en polo trainers

  Een goede communicatie met ouders/verzorgers is van primair belang.

  Elk seizoen wordt er een ouderavond georganiseerd , waarin het reilen en zeilen van de afdeling wordt uitgelegd.
  Er is ook altijd eerst overleg met ouders/verzorgers als het gaat om doorstroming naar een andere afdeling.