• Doelen waterpolo

  Doelen van de waterpolo afdeling

  De waterpoloafdeling kent een heleboel ambities voor de toekomst. Om deze ambities te verwezenlijken is er een integraal beleidsplan voor OZ&PC opgesteld met daarin de doelen voor de waterpoloafdeling verwerkt. De speerpunten waaraan de waterpolocommissie de aankomende jaren wil gaan werken liggen veelal op het gebied van een goede doorstroom vanuit de basis en het verhogen van het aantal leden. Hieronder volgen kort en puntsgewijs de doelen waaraan de waterpolocommissie wil gaan werken.

  • De doorstroming vanuit de basis verbeteren naar de waterpoloafdeling. Daarnaast wil de waterpolocommissie dat er meer waterpolotechnische aspecten ge├»ntegreerd worden binnen de basistraining. Hiervoor zal de samenwerking met de basisafdeling moeten verbeteren.
  • Voor een betere doorstroom wil de waterpolocommissie samen met de basis- en zwemafdeling de integratiegroep opnieuw oprichten.
  • Er komt een uitbereiding van het aantal jeugdteams.
  • Er komt een uitbereiding van het aantal seniorenteams, met name bij de damesselectie.
  • Er gaat gewerkt worden met het meerjarig waterpolo opleidingsplan van de KNZB.
  • Om de technische aspecten van onze sport te verbeteren en de trainers beter te kunnen begeleiden zal er een technische commissie worden aangesteld.
  • Er moeten meer clubbindende activiteiten komen zoals bijvoorbeeld toernooien.