• Op deze pagina vindt u de statuten en het huishoudelijk reglement. De statuten zijn aangepast en door de KNZB op 29-10-2020 en tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3-2-2021 goedgekeurd.

    De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1-7-2021 in werking. Daarbij komen o.a. de statuten, huishoudelijk reglement  en andere zaken aan de orde. Zodra de daarvoor benodigde documenten klaar zijn, zal alles notarieel worden vastgelegd en worden de hieronder vermelde documenten vervangen.

    Statuten OZ&PC

    Huishoudelijk reglement