• Missie & Visie

  OZ&PC

  Zwem en polovereniging OZ&PC bestaat op het moment van schrijven 95 jaar. Over 5 jaar in 2025 hopen we het 100-jarig bestaan te vieren met alle leden.
  Het bestuur heeft gekozen om een meerjarenplan op te stellen wat dynamisch van inhoud is. Dit houdt in dat gedurende de komende 5 jaar bijstellingen en verbeteringen kunnen plaatsvinden. Een aantal hoofdstukken van dit plan zijn als bijlagen toegevoegd zodat deze per onderdeel aangepast kunnen worden. Bij het opstellen van het plan is de input gevraagd van alle afdelingen. Er zijn sterkte en zwakte analyses gemaakt, toekomstplannen opgezet. De uitwerkingen hiervan zijn zoveel mogelijk in het meerjarenplan verwerkt.

  Visie en Missie

  Kernwaarden die OZ&PC binnen en buiten de club wil en zal uitgedragen:

  • Respect en sportiviteit
  • Plezier
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid

  Wat willen wij zijn en waar willen wij naar toe als vereniging? Wij willen een vereniging zijn waar de leden zowel op recreatief als in competitieverband hun sport kunnen uitoefenen op een leuke, lerende en plezierige manier, waarbij iedereen zich veilig, gehoord en gewaardeerd voelt. Dit geldt voor alle afdelingen, leden, ereleden, vrijwilligers en ook ouders/toeschouwers.

  OZ&PC is een financieel gezonde vereniging. Zwemmen en Waterpolo zijn gelijkwaardige afdelingen die elkaar (moeten) versterken in plezier, prestatie en identiteit. De basisafdeling is de kweekvijver waar leren zwemmen en/of waterpoloƫn, plezier in deze sporten en groei van de vereniging centraal staan.

  Wij willen behouden wat goed is en goed gaat. Daarnaast hebben wij een ambitie/doel om verder te ontwikkelen naar een grotere regionale bekende vereniging met een groeiend aantal leden, waar veel aandacht is voor talentontwikkeling en jeugdbegeleiding. Dit geldt zowel voor het zwemmen als voor de waterpolo.

  Om bovenstaande uit te voeren en te dragen is een gedegen financiĆ«le basis van levensbelang. De komende jaren zullen we elke keer opnieuw afwegen welke keuzes  gemaakt moeten worden met betrekking tot de te ontwikkelen activiteiten.

  Speerpunten

  Wij hebben een aantal speerpunten (niet in volgorde van belangrijkheid) geformuleerd met een duidelijke ambitie:

  • Imago versterken
  • Sponsoring
  • Ledenwerving
  • Opbouwen Mastersafdeling
  • Samenwerking met andere verenigingen en instanties
  • Vitaliteit en bewegen
  • Kwaliteit, veiligheid en gedrag

  Toelichting Speerpunten:

  We zullen de komende jaren meer aandacht moeten geven aan het uitbouwen van ons imago. Een sterker imago zal zowel voor sponsoring als op het ledenaantal een positieve invloed hebben. Het streven is binnen dit beleidsplan een groei van 10% van het huidige actieve ledenaantal te bewerkstelligen. De sponsor- en ledenwervingscommissie spelen hierbij een belangrijke rol.  De aanwas van leden, het behoud van huidige leden en het betrekken van oud-leden, als sporter, vrijwilliger of kader, zijn mede belangrijke aandachtspunten.

  Zwemmen en waterpolo zijn afhankelijk van de inspanningen van vooral de basisafdeling om zo een autonome groei te realiseren.
  De afdelingen kunnen onafhankelijk van elkaar groei en ontwikkeling doormaken waarbij de speerpunten verschillend kunnen zijn. Kan bv de zwemafdeling binnen een paar jaar weer op landelijk B niveau meedoen en individueel met de Nederlandse top zwemmen? Of wordt de waterpoloafdeling een regionale bolwerk met landelijke bekendheid voor de jeugd- dames en/of herenteams?

  Bij dit soort ambities zullen wij ook om ons heen moeten kijken en de samenwerking met andere zwem- en waterpoloverenigingen zoeken om de sporters een maximale kans te bieden zich te ontwikkelen.

  Vitaliteit en bewegen wordt steeds actueler, ook voor de ouderen. Het verder op- en uitbouwen van de Mastersafdeling zal een speerpunt zijn voor de komende periode. Dit is (hier ligt een) misschien een kans om oud-leden opnieuw te betrekken bij de vereniging

  Ook zal de mogelijkheid verder onderzocht worden om andere doelgroepen bij de vereniging te betrekken zoals mensen met een beperking of lichamelijke handicap. Samenwerken met andere sportverenigingen, zoals wielrennen, triatlon etc., kan de sportieve prestaties versterken.

  Binnen het bedrijfsleven is het thema vitaliteit en bewegen een onderwerp van bespreking, als vereniging kunnen wij hier mogelijk op inspelen. Dit kan zowel op het niveau van zwemmen als waterpolo. Voorbeelden lidmaatschap via bedrijf, onderlinge wedstrijden etc.

  Kwaliteit, veiligheid en gedrag

  Wij realiseren ons dat zowel voor het leveren van prestaties als voor het plezier van samen sporten, kwaliteit en veiligheid belangrijke factoren zijn. Niet alleen de kwaliteit van de voorzieningen, maar vooral de kwaliteit van de vrijwilligers en kaderleden. Aandacht voor het opleiden van vrijwilligers, kaderleden en trainers is essentieel voor onze vereniging.

  Wat betreft de veiligheid binnen de vereniging besteden we aandacht aan gedragsverwachtingen, de taak van de vertrouwenspersoon, een verklaring omtrent gedrag en veiligheid in en rond het bad.

  Respect voor elkaar, de tegenstanders en bezoekers zijn zaken waar binnen de sport aandacht aan besteed wordt.

  Revitalisatie Vondersweijde

  De revitalisatie van Vondersweijde kan gezien worden als een risico voor ledenverlies en stilstand van bovengenoemde ontwikkeling. Het is uitermate belangrijk om ons goed voor te bereiden op deze periode, maar het biedt onze vereniging ook de kans om in de toekomst in een moderne, goed geoutilleerde omgeving te sporten.