• Uitnodiging algemene ledenvergadering

  De eerder aangekondigde algemene ledenvergadering van 25 maart a.s. zal verschoven worden naar maandag 15 april. Dit vanwege diverse omstandigheden en dat de overdracht naar de interim penningmeester langer duurt dan gedacht. 
   
   
   
  Naar aanleiding van onze najaarseditie van de algemene ledenvergadering in 2023. 
  Organiseren we een extra algemene ledenvergadering in.

  Datum:           maandag 15 april 2024
  Tijd:                20.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur)
  Locatie:          Paal 12 (Vondellaan 12, Oldenzaal)

  Ben je verhinderd, dan graag afmelden en eventuele machtigingen doorgeven via 
  secretaris@ozpc-oldenzaal.nl (uiterlijk maandag 15 april tot 19:30 uur).

  Na afloop is er nog ruimte voor een hapje en een drankje.

  De agenda van de ledenvergadering ziet er als volgt uit:
  1. Opening & mededelingen
  2. Bestuursverkiezingen
   • Kandidaat secretaris: Caroline Oude Essink
   • Kandidaat penningmeester: Jan Oude Brunink
  3. Financiƫn
   • Jaarrekening 2022
   • Verslag kascommissie
   • Benoeming nieuw kascontrole commissie
   • Resultaat 2023
   • Begroting 2024
   • Contributie 2024
  4. Stand van zaken revitalisatie Vondersweijde
  5. Jubileumcommissie
  6. Ledenwerfcommissie
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Sluiting