• Prestatiebekers

  • De prestatiebekers kunnen uitsluitend gewonnen worden door leden van OZ&PC. Het zijn eeuwigdurende wisselbekers. Naast de wisselbeker krijgt de winnaar een herinneringsbeker die hij/zij mag behouden.
  • De snelste tijd per slag, gezwommen in een officiële wedstrijd als lid van OZ&PC in één kalenderjaar is bepalend t.o. de tijd van het jaar daarvoor. Tijden met een diskwalificatie tellen niet mee.
  • Elke vooruitgang krijgt een waardering, uitgedrukt in waarderingspunten.
  • Omdat bij snellere tijden de vooruitgang steeds moeilijker gaat, zullen bij de snellere tijden grotere waarderingsfactoren worden gebruikt voor de berekening.
  • De berekening van de waarderingspunten geschiedt “cumulatief”, d.w.z. telkens wanneer men een bepaald waarderingsgebied passeert, wordt de in dat gebied gegeven waarderingsfactor gehanteerd.
  • Diegene die de grootste vooruitgang boekt, uitgedrukt in het grootste aantal waarderingspunten, wint voor één jaar de prestatiebeker van de betreffende zwemslag.
  • Er is voor iedere zwemslag één beker voor de dames/meisjes en één beker voor de heren/jongens. Voor de nummers 1, 2 en 3 is er ook een oorkonde.
  • In 2010 hebben we een nieuwe prijs toegevoegd. De Joop Rijssemus Bokaal; een beker voor de zwemmer en zwemster (maximale leeftijd 11 jaar) die de meeste waarderingspunten heeft behaald in één kalenderjaar op de 100 meter vrije slag, de 100 meter schoolslag en de 100 meter rugslag. Deze punten worden dan bij elkaar opgeteld. Ook hier is de snelste tijd per slag, gezwommen in een officiële wedstrijd als lid van OZ&PC in één kalenderjaar bepalend t.o. van de tijd van het jaar daarvoor. Naast de wisselbeker krijgt de winnaar een trofee die hij/zij mag behouden.
  • Alle uitzonderingsgevallen die hierboven niet nader zijn omschreven worden ter beslissing voorgelegd aan de zwemcommissie, die dan een beslissing neemt.