• Veilig sportklimaat en vertrouwenscontactpersoon

  Vertrouwenscontactpersoon

  OZ&PC heeft als vertrouwenscontactpersoon (vcp) Kathalijne Dullaert.
  Een vcp is het aanspreekpunt voor leden, vrijwilligers en ouders van leden bij onregelmatigheden. Te denken valt aan pesterijen, discriminatie, ernstige beledigingen/bedreigingen, (seksuele) intimidatie, mishandeling en ander grensoverschrijdend gedrag. Een vcp dient hierbij als eerste opvang, zal luisteren, raad geven en eventueel doorverwijzen naar geschikte hulp. Een vcp zal altijd vertrouwelijk met de verhalen en gegevens omgaan; er gebeurt niets dat de betrokkene niet weet.

  De vcp zal een keer per seizoen bij de teams op bezoek gaan, zich voorstellen en uitleggen wat haar taak is. Op deze manier hopen we dat iedereen binnen de club weet wie de vcp is en wanneer men bij haar terecht kan. Zij zal daarbij ook de gedragsverwachtingen (regels) bespreken.

  Kathalijne Dullaert is naast vcp en docent psychologie ook keeperstrainer van onze vereniging. Zij heeft door deze combinatie de nodige kennis en vaardigheden in huis om te helpen als er problemen zijn. Het mailadres van de vcp is: vertrouwenspersoon.ozpc@gmail.com

  Naast Kathalijne Dullaert heeft de vereniging ook een externe vcp. Dit is voor onze vereniging Jet Neef. Zij kunnen samen de problemen bespreken en degene die bij hen gekomen is, adviseren. Daarnaast kan de vcp ook contact zoeken met de vertrouwenspersoon van de KNZB en/of NOC*NSF.

  Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Sinds seizoen 2014-2015 vraagt OZ&PC voor iedere vrijwilliger, die o.a. training geeft, activiteiten organiseert voor onze leden <18 jaar of een commissie/bestuursfunctie bekleed een VOG aan. Een VOG is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Dat met zo’n verklaring grensoverschrijdend gedrag uitgesloten wordt is geen garantie.
  De VOG wordt aangevraagd door de secretaris van de vereniging. Mail: secretaris@ozpc-oldenzaal.nl Degene die hiervoor in aanmerking komen krijgen vooraf aan de aanvraag een mail van de secretaris. 

  Gedragsregels

  OZ&PC hecht waarde aan goede omgangsvormen. Hiervoor zijn een aantal regels die het kader regelmatig bij de leden onder de aandacht brengt.

  • We houden ons aan de afspraken binnen de club en spelregels binnen de sport
  • We respecteren onze clubgenoten en tegenstanders
  • Iedereen is gelijk; we sporten samen en helpen elkaar
  • We gebruiken het materiaal waarvoor het bedoeld is
  • We zorgen voor een nette zwemomgeving
  • We stoppen de mobiel en andere devices in de tas zodra we de kleedkamer binnen gaan.
  • We pakken de mobiel als we in de hal van het sportcentrum zijn

  OZ&PC heeft naast deze gedragsregels ook andere documenten opgesteld waarmee de club een zo veilig mogelijk sportklimaat wil creëren.