• Waterpolocommissie

  De waterpolocommissie streeft ernaar om vanuit alle senioren teams minimaal 1 vertegenwoordiger binnen de WPC te hebben. Dit is zo geregeld om de communicatie naar de leden snel en efficiënt te laten verlopen.

  Organigram Waterpolocommissie:

  Taakomschrijving diverse leden:

  Voorzitter: Vacant

  • Geeft sturing aan de WPC en zit de vergaderingen van de WPC voor.
  • Is lid van het algemeen bestuur en bezoekt de bestuursvergaderingen. Voert daarnaast bestuurstaken uit voor het algemeen bestuur.
  • Gaat een keer per 2 maanden naar het overleg van Vondersweijde samen met de andere afdelingsvoorzitters.
  • Is samen met de penningmeester van de WPC verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de WPC. De voorzitter tekent de declaraties.
  • De voorzitter zal 2-jaarlijks i.o.m. de overige leden evaluatiegesprekken voeren met de hoofdtrainers. Daarnaast zal hij aan het begin van de competitie een startgesprek houden met de hoofdtrainers.
  • Houdt de visie van het beleidsplan in de gaten en zorgt dat deze tijdens de vergaderingen leidend is voor de aansturing van de waterpoloafdeling.

  Wedstrijdsecretaris: Tim Lipper

  • De wedstrijdsecretaris maakt i.s.m. de KNZB het competitierooster van OZ&PC en regelt de wijzigingen.
  • De wedstrijdsecretaris is de enige functionaris die contact heeft met de competitieleiders en andere wedstrijdsecretariaten.
  • Ontvangt post van de KNZB, district, kring, verenigingen en interne post.
  • De wedstrijdsecretaris heeft overleg met het secretariaat van de zwemcommissie over de in te roosteren wedstrijden.
  • Regelt badhuur bij Vondersweijde (via aanspreekpersoon badhuur) en geeft wijzigingen van badhuur door aan deze.

   

  Lid (jeugdcoördinator): Chantal Brouwer

  • Is de vertegenwoordiger van de jeugd binnen de WPC
  • Geeft sturing aan de jeugdtrainers en coaches. Regelt waarnodig vervanging.
  • Houdt contact met de jeugdtrainers en coaches en regelt waarnodig zaken voor hen.
  • Is aanspreekpersoon voor leden en ouders.
  • Regelt de doorstroom vanuit de basis en heeft contact met de hoofdtrainer van de basis.
  • Is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de WOC en jong oranje.


  Lid Vertegenwoordiging Heren Selectie: Rick Cristen

  Lid Vertegenwoordiging Dames Selectie: Wendy Bosma

  Lid Vertegenwoordiging Heren Senioren/Masters: Vacant