• Waterpolocommissie

  De waterpolocommissie streeft ernaar om vanuit alle senioren teams minimaal 1 vertegenwoordiger binnen de WPC te hebben. Dit is zo geregeld om de communicatie naar de leden snel en efficiënt te laten verlopen.

  Organigram Waterpolocommissie:

  Taakomschrijving diverse leden:

  Voorzitter:

  • Geeft sturing aan de WPC en zit de vergaderingen van de WPC voor.
  • Is lid van het algemeen bestuur en bezoekt de bestuursvergaderingen. Voert daarnaast bestuurstaken uit voor het algemeen bestuur.
  • Gaat een keer per 2 maanden naar het overleg van Vondersweijde samen met de andere afdelingsvoorzitters.
  • Is samen met de penningmeester van de WPC verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de WPC. De voorzitter tekent de declaraties.
  • De voorzitter zal 2-jaarlijks i.o.m. de overige leden evaluatiegesprekken voeren met de hoofdtrainers. Daarnaast zal hij aan het begin van de competitie een startgesprek houden met de hoofdtrainers.
  • Houdt de visie van het beleidsplan in de gaten en zorgt dat deze tijdens de vergaderingen leidend is voor de aansturing van de waterpoloafdeling.

  Wedstrijdsecretaris:

  • De wedstrijdsecretaris maakt i.s.m. de KNZB het competitierooster van OZ&PC en regelt de wijzigingen.
  • De wedstrijdsecretaris is de enige functionaris die contact heeft met de competitieleiders en andere wedstrijdsecretariaten.
  • Ontvangt post van de KNZB, district, kring, verenigingen en interne post.
  • De wedstrijdsecretaris heeft overleg met het secretariaat van de zwemcommissie over de in te roosteren wedstrijden.
  • Regelt badhuur bij Vondersweijde (via aanspreekpersoon badhuur) en geeft wijzigingen van badhuur door aan deze.

  Notulist:

  • Maakt voor iedere WPC vergadering een agenda en stuurt deze naar de WPC leden.
  • Maakt van de vergadering notulen en stuurt deze rond na de vergadering. Alle goedgekeurde notulen worden ook naar de secretaresse van het algemeen bestuur gestuurd.
  • Schrijft in samenwerking met de overige leden de 2-maandelijkse nieuwsbrief.
  • Regelt de vergaderruimte.

  Penningmeester:

  • Stelt samen met de overige leden de begroting op.
  • Houdt in overleg met de voorzitter de financiële zaken in de gaten en geeft advies aan de WPC over de financiële huishouding.
  • De Penningmeester van de WPC houdt contact met de penningmeester van OZ&PC.

  Lid (vicevoorzitter):

  • Vervangt de voorzitter bij afwezigheid. (WPC, bestuur en overleg Vondersweijde)


  Lid (jeugdcoördinator):

  • Is de vertegenwoordiger van de jeugd binnen de WPC
  • Geeft sturing aan de jeugdtrainers en coaches. Regelt waarnodig vervanging.
  • Houdt contact met de jeugdtrainers en coaches en regelt waarnodig zaken voor hen.
  • Is aanspreekpersoon voor leden en ouders.
  • Regelt de doorstroom vanuit de basis en heeft contact met de hoofdtrainer van de basis.
  • Is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de WOC en jong oranje.


  Lid (materiaal):

  • Houdt de kwaliteit van de materialen in de gaten.
  • Regelt na overleg met de penningmeester de vervanging en aanschaf van nieuwe materialen.

  Overige taken:

  Dan zijn er nog een aantal taken die niet bij een vaste functie horen maar die wel een die een vaste verantwoordelijke heeft.

  Website
  Scheidsrechters
  W-officials
  W-manager
  Trainers senioren
  Toernooien